Niewłaściwie stosowane środki ochrony roślin powodują chemiczne zanieczyszczenie gleby, wody i powietrza, powodują poważne zagrożenia dla zdrowia zarówno ludzi, jak i zwierząt.

Mogą również uszkodzić grunty rolne, szkodząc pożytecznym gatunkom owadów, mikroorganizmom glebowym i robakom, które w naturalny sposób ograniczają populacje szkodników i utrzymują zdrowie gleby. Technologie ochrony upraw wpływają na koszty żywności, gdzie bez nich produkcja rolna spadłaby, wielu owoców i warzyw brakowałoby w sklepach, a ceny plonów rolnych wzrosłyby dramatycznie. Środki ochrony roślin służą do kontrolowania termitów, karaluchów, mrówek, szczurów, grzybów, chwastów i innych szkodników, pozwalając konsumentom na uzyskanie wysokiej jakości plonów wolnych od chorób i zanieczyszczeń.

Służą one do ochrony nie tylko pól, ale również ogrodów, parków publicznych, boisk, jezior i stawów. Aflatoksyny atakują uprawy rolnicze, a kontrola owadów jest konieczna, aby zapobiec ich przechodzeniu z owada do rośliny, a później na człowieka.

Takie toksyny są niebezpieczne, ponieważ powodują powstawanie różnych rodzajów raka. Aflatoksyna może powodować raka wątroby u ludzi, powoduje obniżenie normalnej odpowiedzi immunologicznej organizmu i może upośledzać wzrost u dzieci. Środki chemiczne ochrony upraw, takie jak środek chwastobójczy do zbóż ozimych, służą do kontrolowania uszkodzeń w plonach spowodowanych przez owady i prowadzące do zanieczyszczenia aflatoksynami. Środki ochrony roślin to toksyczne substancje, które uwalniają się do naszego środowiska w celu zabicia szkodliwych żywych stworzeń i roślin. Niszczą one skutecznie chwasty, owady, grzyby, gryzonie i inne szkodniki, które mogą obniżyć jakość plonów i zmniejszyć ich ilość.

Kontrola szerokiego zakresu wektorów chorób ludzi i zwierząt gospodarskich, a tym samym zmniejszenie liczby zarażonych osobników i zgonów, któremu towarzyszy zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób międzynarodowych, jest jedną z kluczowych oczywistych korzyści z szerokiego stosowania pestycydów w rolnictwie.