Termin „środki ochrony osobistej” odnosi się do szerokiej grupy produktów, takich jak kaski ochronne, specjalne obuwie i uprzęże, ochrona oczu, maski, rękawice czy odzież odblaskowa dla lepszej widoczności, zaprojektowanych w celu ochrony użytkowników przed zagrożeniami średniego i wysokiego poziomu.

Środki ochrony indywidualnej, objęte zakresem dyrektywy europejskiej, są przeznaczone do użytku w pracy i w domu, a także podczas imprez rekreacyjnych i sportowych. Aby zapewnić zdrowie i bezpieczeństwo użytkownika w każdej ryzykownej sytuacji, należy nosić odpowiedni rodzaj odzieży ochronnej. Istnieje wiele rodzajów środków ochrony indywidualnej o kluczowym znaczeniu dla ochrony użytkowników przed zagrożeniami czy wypadkami.

Noszenie kasku w celu ochrony głowy pomoże uniknąć obrażeń, które mogą powstać na skutek spadających materiałów lub kołyszących się przedmiotów. Co więcej, ochraniacze głowy są zaprojektowane tak, aby chronić cię przed uderzeniem o nieruchome przedmioty.

Niektóre rodzaje środków ochrony głowy mogą nawet chronić przed zaplątaniem się włosów w maszyny.

Ręce, dłonie i palce często ulegają obrażeniom, dlatego konieczne jest noszenie sprzętu ochronnego do rąk, gdy jest to konieczne. Rękawice mogą zapewnić ochronę przed wysoką temperaturą, zimnem, wibracjami, oparzeniami, skaleczeniami ostrymi przedmiotami, zagrożeniami bakteriologicznymi i zanieczyszczeniami chemicznymi. Każdego dnia ponad 600 pracowników na całym świecie doznaje obrażeń oczu. Takich urazów można uniknąć, po prostu nosząc odpowiedni sprzęt ochrony oczu i twarzy. Odzież ochronna dla pracowników, taka jak spodnie ostrzegawcze, jest szczególnie wskazana do zapewnienia widoczności oraz ochrony przed brudem i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi podczas pracy na zewnątrz. Ochrona dróg oddechowych obejmuje szeroką grupę środków ochrony indywidualnej: aparaty oddechowe, maski pełno twarzowe lub półmaski, respiratory z napędem, maski na twarz utylizacyjne. Zawsze wymagane jest odpowiednie przeszkolenie w zakresie użytkowania sprzętu ochronnego.