Psychoterapia pomaga pacjentom radzić sobie z problemami związanymi z ich stanami zdrowia psychicznego, które z kolei wpływają na ich życie.

Pomaga budować poczucie własnej wartości, zmniejszać lęk, wzmacniać mechanizmy radzenia sobie z problemami oraz poprawiać funkcjonowanie społeczne. Najlepszym sposobem nawiązania pierwszego kontaktu z psychologiem jest telefon lub kontakt poprzez stronę internetową gabinetu psychoterapii.

Na czym polega psychoterapia

Jak psychoterapia może pomóc pacjentom

Warto oczywiście zapytać psychologa, czy prowadzi terapię indywidualną, w parach, w grupach, dla dzieci i młodzieży. Dobrze jest, kiedy terapeuta ma doświadczenie w pomaganiu ludziom z objawami lub problemami takimi jak twoje. Aby psychoterapia była skuteczna, psycholog musi określić, czy jest dobre dopasowanie zarówno pod względem osobowości, jak i wiedzy zawodowej. Jeśli psycholog uzna, że dopasowanie nie jest właściwe, na przykład dlatego, że potrzebujesz kogoś o innej specjalizacji, skieruje cię do innego psychologa, który może ci pomóc.

Terapia poznawczo-behawioralna pomaga ludziom identyfikować i zmieniać wzorce myślenia i zachowania, które są szkodliwe lub nieefektywne, zastępując je innymi myślami i zachowaniami funkcjonalnymi. Może pomóc pacjentowi skoncentrować się na bieżących problemach i sposobach ich rozwiązywania. Tego typu psychoterapia może być pomocna w leczeniu różnych zaburzeń, w tym depresji, lęków, zaburzeń związanych z traumą i zaburzeń odżywiania. Na przykład może pomóc osobie z depresją rozpoznać i zmienić negatywne wzorce myślowe lub zachowania, które przyczyniają się do depresji.

Gabinet psychoterapii znajdziesz na stronie https://gabinet-ego.pl. Terapia interpersonalna jest krótkoterminową formą leczenia. Pomaga pacjentom zrozumieć podstawowe problemy interpersonalne, które są kłopotliwe, takie jak nierozwiązany żal, zmiany ról społecznych lub zawodowych, konflikty z osobami z otoczenia i problemy dotyczące innych. Może pomóc ludziom nauczyć się zdrowych sposobów wyrażania emocji oraz sposobów na poprawę komunikacji i ich relacji z innymi.