Rozbiórka budynków, w porównaniu do procesu budowlanego, jest zawsze przeprowadzana możliwie szybko i niewielkim kosztem.

Charakter ograniczonego czasu i zasoby projektu rozbiórki czasami przekładają się na złe planowanie pracy i niewystarczające środki ostrożności. W ostatnich latach prace rozbiórkowe stały się bardziej skomplikowane ze względu na dużą różnorodność typów budynków, dlatego istnieją różne techniki i strategie rozbiórkowe.

Aby zapewnić właściwe planowanie prac, ważne jest, aby dobrze rozumieć rodzaj budynku przeznaczonego do wyburzenia, metodę, która ma być zastosowana i związane z tym ryzyko. Zalecane są strategie lepszego zrozumienia prac rozbiórkowych i dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa na placu wyburzenia.

Będąc jednym z najbardziej ryzykownych obszarów zawodowych na świecie, pracownicy branży budowlanej są narażeni na szeroki zakres zagrożeń fizycznych.

Obejmuje to pracę na wysokościach, maszyny mobilne, elektryczność, różne narzędzia i elektronarzędzia. Proces wyburzania jest przeciwieństwem budowy. Budowa polega na wznoszeniu konstrukcji, a wyburzenie polega na rozbiórce. Najczęstszymi przyczynami podjęcia prac rozbiórkowych są wiek i stan bezpieczeństwa budynku. Kiedy budynek nie spełnia już swojego celu, zostanie wyburzony, aby zrobić miejsce pod budowę nowej nieruchomości. Zwykle prace rozbiórkowe są prostą pracą. Może sobie z tym poradzić kilku ludzi z prostym sprzętem. Obecnie struktura budynku ewoluowała i staje się coraz bardziej skomplikowana, podobnie jak prace rozbiórkowe. Niepotrzebny budynek można wyburzyć na wiele sposobów. Wybór metody wyburzenia musi uwzględniać wielkość budynku, typ konstrukcji i lokalizację budynku. Sprzedażą sprzętu do demontażu budynków zajmuje się firma Osa Polska – osprzęt wyburzeniowy wysokiej jakości jest niezbędny przy rozbiórce różnego rodzaju konstrukcji. Ogólnie rzecz biorąc, prace rozbiórkowe można przeprowadzić ręcznie lub mechanicznie. Rozbiórka mechaniczna wiąże się z użyciem ciężkich maszyn, takich jak koparki i spychacze, do kruszenia lub zrzucania elementów budynku.