Ustanowienie współwłaścicieli samochodu jest dość interesującym rozwiązaniem zapewniającym liczne korzyści.

Czasami jednak ustalenie współwłasności może doprowadzić do pewnych problemów. Jak wygląda sprawa w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Warto zwrócić uwagę na pewne sprawy i dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat. Dzięki odpowiedniej wiedzy, można ustalić jaka opcja będzie najkorzystniejsza oraz można też będzie uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek w przyszłości.

Współwłasność samochodu = tańsze ubezpieczenie OC?

Wpływ współwłasności auta na ubezpieczenie OC

Ustanowienie dwóch właścicieli auta oznacza, że muszą oni wspólnie podejmować wszystkie decyzje dotyczące danego pojazdu. Oznacza to, że należy również razem podpisywać wszelkiego typu umowy. Podobnie wygląda sprawa z zawieraniem ubezpieczenia OC. Sprawa jest dość ryzykowna dla osób doświadczonych o długiej bezszkodowej historii jazdy, która może zostać naruszona, jeśli drugi właściciel wyrządzi szkodę.

Dodatkowo ustanowienie współwłasności przez doświadczoną osobę, z młodym niedoświadczonym kierowcą albo osobą, w której historii jazdy występują szkody, może wiązać się z koniecznością opłacania większych składek, w porównaniu z samodzielnym ubezpieczaniem pojazdu. Istnieją jednak towarzystwa ubezpieczeniowe, które uwzględniają historię tylko jednego z właścicieli. Warto poszukać takich ofert, ponieważ są one korzystniejsze dla współwłaścicieli. Jak widać rozwiązanie to jest dość ryzykowne, ale może przyczynić się do wypracowania zniżek, bez konieczności płacenia dużych polis. Jest to istotne szczególnie w przypadku osób młodych, które ustanawiają współwłasność razem ze swoimi rodzicami, itp.

Więcej ważnych informacji na temat współwłasności pojazdu i ubezpieczenia OC można znaleźć w Internecie, na przykład na stronie http://kalkulatoroc.org.pl/wspolwlasnosc-samochodu-a-ubezpieczenie-oc-co-warto-wiedziec/ oraz w innych źródłach. Warto popytać zaufanego agenta o takie kwestie i uzyskać porady oraz pomoc w znalezieniu najbardziej optymalnych rozwiązań.