W dzisiejszych czasach prawie wszystkie firmy i zespoły zajmujące się tworzeniem oprogramowania podążają za metodologią Agile w takiej czy innej formie.

Ale zanim zaangażujesz się we wdrażanie Agile, bardzo ważne jest, aby zrozumieć co to właściwie jest. Organizacje i zespoły projektowe powinny przede wszystkim zrozumieć dlaczego chcą adaptować i stosować Agile. Gdy zrozumiesz, co naprawdę oznacza Agile, będziesz mógł nie tylko wdrożyć te praktyki w swojej organizacji, ale także rozpoznać sytuacje i działania, które można poprawić za pomocą stosowania Agile. Agile nie jest tylko metodologią, ani szczególnym sposobem pracy nad rozwojem oprogramowania, strukturą czy procesem. Agile w rzeczywistości jest zbiorem wartości i zasad określonych w Manifeście Agile. Jest to termin, który opisuje różne podejścia do tworzenia oprogramowania, podkreślając współpracę zespołu, stopniowe dostarczanie, okresowe planowanie i okresowe uczenie się. Jest to iteracyjne podejście, które tworzy oprogramowanie stopniowo, zamiast dostarczać je naraz. Agile nie podejmuje za Ciebie żadnych decyzji, ale udostępnia platformę, z której zespoły mogą korzystać, aby podejmować decyzje, które prowadzą do lepszego rozwoju oprogramowania. Agile dzieli projekt na małe skale funkcjonalności użytkownika, znane jako historie użytkowników.

Można je porównać do listy rzeczy do zrobienia, którą tworzysz dla zadań, które musisz wykonać.

Programiści pracują nad tymi historiami użytkowników, nadają im priorytety i grupują je w iteracje, przypisując terminy do każdej z nich. Po zakończeniu iteracji programiści mogą mieć produkt, który użytkownicy mogą przetestować. Dlatego projekty według wytycznych certyfikatu agile pm pomagają tworzyć historie użytkowników, nad którymi można pracować, w zależności od opinii użytkowników. W ten sposób oprogramowanie staje się lepiej dostosowane do potrzeb użytkowników zgodnie z ich potrzebami, a jednocześnie minimalizuje złożoność. Zamiast wstępnego zestawu wymagań programiści pracują zgodnie z tym, by dostosować swoje oprogramowanie zgodnie z wymaganiami opinii użytkowników.