Przeniesienie firmy do nowej lokalizacji biurowej to wieloetapowy proces, który wymaga starannego planowania i kilku kroków przygotowawczych.

Podobnie jak w przypadku każdego dużego projektu, najlepiej podzielić obciążenie pracą i przypisać określone zadania różnym pracownikom. Rozpoczęcie procesu wcześniej i utrzymanie otwartej i częstej komunikacji są kluczem do udanego i mniej stresującego etapu przenosin biura. Utwórz oś czasu obejmującą wszystkie niezbędne etapy przeprowadzki. Aby upewnić się, że harmonogram jest wykonalny, przedyskutuj plan ze wszystkimi członkami zespołu zaangażowanymi w przeprowadzkę.

Bądź realistą, ile czasu będziesz potrzebować. Małe biuro może potrzebować co najmniej trzech miesięcy na przygotowanie, podczas gdy średnie lub duże biuro może potrzebować planu na sześć do ośmiu miesięcy lub dłużej.

W każdym razie kluczem jest jak najwcześniejsze rozpoczęcie. Następnym krokiem jest zebranie wszystkich dostępnych informacji o nowej przestrzeni. Postaraj się uzyskać plany lub układ podłogi, aby zidentyfikować kluczowe elementy, takie jak gniazdka elektryczne i miejsce do przechowywania, i zacznij projektować nowy układ biura. Dobrym pomysłem jest także posiadanie ogólnego planu rozmieszczenia bieżącej przestrzeni, aby można było porównać oba. Jeśli w obecnym biurze są obszary, które nie działają, należy je teraz zidentyfikować, aby uniknąć problemów w nowej przestrzeni. Konieczne może być zatrudnienie stolarzy, malarzy, elektryków, instalatorów systemów lub innych specjalistów do budowy ścian, dodawania okablowania lub wprowadzania zmian kosmetycznych przed wprowadzeniem się. W przypadku średnich i dużych biur wyznacz kogoś z każdego działu, aby koordynował ich konkretny obszar. Można to przypisać przełożonemu lub kierownikowi działu, który może następnie upewnić się, że każdy pracownik bierze odpowiedzialność za pakowanie swojego biurka, dokumentów i rzeczy osobistych. Twój zespół może również pomóc w identyfikacji bieżących problemów ze starą przestrzenią i znalezieniu możliwych rozwiązań dla nowego biura. Jest to świetny sposób na uwzględnienie innych punktów widzenia i osiągnięcie konsensusu w przeprowadzce. Warto zatrudnić firmę oferującą adexim.com.pl/przeprowadzki-biur.