Obecnie alkoholizm można zaliczyć do jednego z najpoważniejszych schorzeń, którego skutki potrafią być opłakane.

Co roku w naszym kraju setki tysięcy osób uzależnia się od produktów zawierających alkohol w swoim składzie. Choroba ta z początku jest niewidoczna i potrafi rozwijać się przez wiele lat, a osoba chora przechodzi przez wiele faz uzależnienia. W ostatniej fazie o najwyższym stopniu zaawansowania mamy do czynienia z sytuacją, w której dany człowiek interesuje się wyłącznie alkoholem i to pod niego podporządkowuje swoje życie. Cierpią na tym jego relacje osobiste, życie zawodowe oraz zdrowie fizyczne i psychiczne. Alkoholizm dotyka również rodzinę i najbliższe otoczenia osoby uzależnionej. Nic więc dziwnego, że skuteczne metody walki z nałogiem są obecnie bardzo istotne dla wielu ludzi.

Alkoholizm i metody walki z tym problemem

Skuteczna walka z uzależnieniem od alkoholu

Absolutnie podstawową sprawą w porcesie terapii alkoholizmu jest podjęcie samodzielnej decyzji przez osobę uzależnioną o chęci wyjścia z nałogu. Przymuszanie do terapii nie ma sensu, ponieważ po pewnym czasie dana osoba najprawdopodobniej wróci do swojego nałogu. Znacznie lepsza jest spokojna rozmowa i próba uświadomienia danej osoby o problemach i krzywdzie sprawianej sobie oraz bliskim osobom. Świadoma decyzja o walke z alkoholizmem to kluczowy etap mogący doprowadzić do całkowitego zaprzestania picia w przyszłości.

Warto uświadomić sobie, że alkoholikiem pozostaje się do śmierci. Ważne jest więc branie udziału w psychoterapii, w czasie której można rozmawiać z terapeutą czy też wymieniać doświadczenia z innymi uzależnionymi osobami. W ten sposób można uzyskać odpowiedzi na mnóstwo pytań oraz zapewnić sobie dodatkową motywację do pozostawania w trzeźwości. Nic więc dziwnego, że do grona popularnych metod zaliczają się indywidualne i grupowe psychoterapie. Dodatkowo można je wspomagać poprzez wszywki alkoholowe i inne metody farmakologiczne.

Nikt nie powinien mieć problemów z poszukiwaniem porządnych ośrodków terapii uzależnień. Spore ich grono promuje swoją działalność hasłami, takimi jak na przykład ośrodek terapii uzależnień Warszawa. Prowadzą one swoje strony internetowe, więc ich szukanie jest łatwe i nie zajmuje zbyt wiele cennego czasu.