Pomysł na książkę to dopiero pierwszy krok w długiej drodze do wydania własnego dzieła. Jak przebiega ten proces i jakie etapy składają się na ostateczny sukces przedsięwzięcia? Przeczytaj nasz krótki poradnik, zanim przelejesz na papier pierwsze słowa.

Czy napisanie własnej książki to trudne wyzwanie?

Jak nietrudno się domyślić, udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie nie jest możliwe. Wiele zależy bowiem od wolnego czasu, wyobraźni, a w końcu również i od umiejętności pisarskich samego autora. O tym, jak skomplikowany jest proces powstawania dzieła, przeczytać można w artykule „Jak napisać książkę krok po kroku„, gdzie wymieniono kolejne jego etapy, składające się na wynik końcowy przedsięwzięcia. 

To nie tylko wymyślenie historii, ale również sprecyzowanie grupy docelowej, języka i stylu oraz przewidywanej objętości książki. Niezwykle istotne będzie też przeprowadzenie researchu, pozwalającego uniknąć błędów merytorycznych. I tak autorzy dzieł kryminalnych powinni nieco głębiej poznać pracę policji, zaś kreując postać specjalisty od czasów starożytnych, warto poświęcić nieco czasu, by zgromadzić kompleksową wiedzę w tym temacie. 

Czym jest plan pracy i jaka jest jego rola?

Plan pracy to podstawa sukcesu w pisaniu własnej książki. Próba szybkiego przelania na papier całego natłoku myśli z pewnością nie przyniesie bowiem pożądanych rezultatów. Znacznie lepszym rozwiązaniem będzie pisanie mniej, choć częściej, co zapewni nie tylko świeży umysł, ale również zmniejszy ryzyko chaotyczności opowiadanej historii. 

Harmonogram tworzenia powinien zawierać poszczególne cele oraz przewidywaną datę ich realizacji. Tworząc go, warto wziąć pod uwagę swój wolny czas i możliwości. Dzięki temu zniechęcenie zbyt szybkim tempem pracy nie spowoduje spadku motywacji i nie obniży zapału do jej kontynuowania.

Dlaczego redakcja i korekta są tak istotne?

Zadbanie o odpowiednią redakcję i korektę dzieła to ukłon w stronę czytelnika, a także gwarancja spójności i poprawności przekazywanego mu tekstu. Warto wiedzieć jednocześnie, że oba działania różnią się od siebie znacząco. O ile korektor będzie zajmował się jedynie poprawianiem błędów, o tyle redaktor kompleksowo przeanalizuje  dostarczoną mu treść, sprawdzając ją zarówno pod kątem językowym, jak i merytorycznym. 

Jeśli interesują cię koszty takiej współpracy, tutaj sprawdzisz cenę korekty książki oraz jej redakcji. Warto podkreślić, że dzięki profesjonalnemu wsparciu tekst będzie pozbawiony błędów i nieścisłości oraz przyjaźniejszy w odbiorze dla czytelnika. Jednocześnie pozwala ono również zaoszczędzić sporo czasu, który przeznaczyć można np. na dopełnianie formalności, związanych z wydaniem książki.

Czym jest self-publishing i co warto o nim wiedzieć?

Pod pojęciem „self-publishingu” kryje się proces wydawania książki bez udziału tradycyjnego wydawnictwa. Takie publikacje powstają nakładem własnym autora, bez konieczności dostosowania się do wymogów, narzucanych przez firmy wydawnicze. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak wygląda self-publishing krok po kroku, koniecznie odwiedź proponowaną stronę, na której szczegółowo opisano wszystkie najważniejsze zagadnienia z nim związane. 

Wśród największych zalet samodzielnego wydawania książki, wymienia się głównie:

  • pełną kontrolę nad każdym aspektem, związanym z wydawaniem dzieła,
  • znacznie większą szybkość publikacji,
  • swobodę autora i brak konieczności dostosowania się do narzucanych reguł,
  • większe zyski ze sprzedaży książki.

Takie rozwiązanie posiada jednak również pewne wady. W tej kategorii najczęściej wymienia się wyższe koszty przedsięwzięcia, brak profesjonalnego wsparcia oraz konieczność opracowania własnej strategii marketingowej, by dotrzeć ze swoją ofertą do potencjalnego czytelnika. 

Ile czasu zajmuje pisanie książki?

To kolejne pytanie, na które odpowiedź nie będzie oczywista. Niektórzy autorzy potrzebują na to kilka tygodni, inni z kolei… całe życie. Tempo procesu twórczego uzależnione będzie jednak z reguły od kilku niezwykle istotnych czynników, w tym m.in. od:

  • gatunku dzieła, 
  • konieczności kompleksowego researchu,
  • warsztatu pisarskiego autora,
  • obszerności powieści,
  • motywacji do tworzenia dzieła,
  • konieczności wprowadzenia poprawek i zmian do gotowego już tekstu.

Jak nietrudno zauważyć, na ostateczny czas powstania książki będzie składać się nie tylko właściwe pisanie, ale również etap koncepcyjny, w którym powstaje zarys dzieła, a także korekta i redakcja, podnosząca jego jakość na znacznie wyższy poziom.