Niektóre dzieci mają zdolności do nauki pisania. Są też tacy, którzy potrzebują wszelkiej pomocy, jaką mogą uzyskać.

Jeśli pisownia nie przychodzi łatwo dziecku, lub jeśli chcesz, aby Twoje dziecko zaczęło pisać na właściwym poziomie, musisz zachęcać je do ćwiczenia znajomości zasad gramatyki i ortografii. Za każdym razem, gdy uczeń źle pisze słowo, wpaja sobie niewłaściwą pisownię. Dlatego tak ważne jest systematyczne ćwiczenie i nauka prawidłowej pisowni wyrazów. Nawet jeśli nauczysz się wszystkich słów za jednym razem, ćwicz po kilka naraz. Dowiedz się, co jest dla Ciebie najlepsze, może to być jedno lub dwa słowa, a nawet trzy lub cztery. Następnie dodaj kolejne słowo do listy lub zacznij od innych. Za każdym razem, gdy uczysz się innego słowa, wróć i ćwicz te, których nauczyłeś się wcześniej, ponieważ praktyka utrwala wiedzę. Nauka literowania to coś więcej niż zdanie testu pisowni. Istnieje wiele sposobów przejścia od zgadywania do wiedzy o tym, co napisać na teście oraz pisowni słów bezpośrednio podczas pisania zdań i akapitów. Trzeba ćwiczyć ręce, aby pisać poprawne litery we właściwej kolejności, gdy pomyślisz o określonym słowie. Im częściej uczeń widzi poprawnie napisane słowo, tym łatwiej jest mu przenieść wiedzę o prawidłowej pisowni do pamięci długoterminowej.

Znajdź historie, które zawierają powtarzające się przykłady słów na liście pisowni. Możesz nawet napisać arkusz roboczy i sprawić, by dzieci podkreślały lub oznaczały gwiazdkami warunki, które rozpoznają. Kiedy dzieci literują na głos, pomaga im internalizować prawidłową kolejność liter, używając zarówno uszu, jak i oczu. Jest to również dobra strategia dla dzieci, które zmagają się z trudnościami w nauce i pomaga w przygotowaniach do testów. Nauka rozpoznawania i literowania słów ułatwia dzieciom skupienie się na trudniejszych i rzadziej używanych wyrazach podczas czytania i pisania. Ćwiczenie zapamiętywania może być nudne, ale ćwiczenie różnych metod i dyktando mogą załatwić sprawę, jeśli chodzi o skupienie się na formie. Jeśli jednak uczeń zmaga się z pismem ręcznym, może być lepiej, aby wpisał te słowa na komputerze.