Wyobraź sobie, że odwiedziłeś plac budowy.

Pierwsze rzeczy, które zauważysz, to różnego rodzaju sprzęt, którego pracownicy używają do podnoszenia, umieszczania i przenoszenia ciężkich przedmiotów. Od dźwigów po wózki widłowe i spycharki, różne maszyny poruszają się po terenie obsługiwane przez przeszkolony personel. Dlatego bardzo ważne jest, aby wszyscy ostrożnie poruszali się po terenie budowy. Czasami jednak zdarzają się wypadki, a pracownicy mogą być narażeni na różne niefortunne zdarzenia, które prowadzą do poważnych konsekwencji. Jako kierownik budowy musisz zdawać sobie sprawę z rodzajów ryzyka, na jakie mogą być narażeni pracownicy, oraz różnych rodzajów wyposażenia zabezpieczającego, które możesz zastosować w celu ograniczenia liczby wypadków, bez dużych kosztów i wysiłku. Ryzyko związane z różnymi miejscami pracy obejmuje ryzyko upadku z wysokości, hałas wytwarzany przez narzędzia wiertnicze i inne maszyny, nierówne, mokre, śliskie podłoże powodujące poślizgnięcia, potknięcia i upadki. Aby poradzić sobie z takimi zagrożeniami, należy upewnić się, że przestrzegane są wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa pracowników w miejscu pracy, oraz że dysponują oni niezbędnymi środkami zaradczymi, takimi jak odpowiedni sprzęt ochronny czy odzież robocza.

Bez względu na to, ilu pracowników pracuje w nocy, musisz upewnić się, że wszyscy noszą ubrania o wysokiej widoczności pracując na zewnątrz.

Upewnij się również, że mają na sobie kaski, robocze buty i rękawice, aby uchronić się przed drobnymi wypadkami, takimi jak skaleczenia, uderzenia i poślizgnięcia. W wielu branżach równie ważne jest noszenie odpowiednich ubrań roboczych, jak koszulki robocze, aby ochronić pracowników przed brudem i kurzem oraz zniszczeniem prywatnej garderoby. Praca na placu budowy oznacza znoszenie kakofonicznych dźwięków, takich jak wiercenie i inne głośne odgłosy wywoływane przez ciężkie maszyny. Dlatego najlepiej będzie, jeśli zapewnisz słuchawki redukujące hałas każdemu pracownikowi pracującemu z maszynami o wysokim poziomie emisji hałasu, aby uniknąć uszkodzenia słuchu.